Azerbaijan dating ru


08-Jul-2019 07:42

azerbaijan dating ru-13

funniest online dating headlines

Əlisöhbət Sumbatzadəyə görə burada azərbaycanlılar nəzərdə tutulur.Oxşar şəkildə XV-XVIII əsrlərdə Osmanlı imperiyasında da azərbaycanlılar "əcəm" adlandırılırdı.

azerbaijan dating ru-79

Moms in usa for sex chat

Arxeoloji tapıntılar və müasir dövrə qədər gəlib çatmış maddi abidələr Azərbaycan ərazisində qədim dövrdə (Qobustan petroqlifləri), həmçinin Qafqaz Albaniyası dövründə (Qum bazilikası və Ləkit məbədi) mədəniyyətin inkişaf etdiyini göstərir.

XIV-XV əsrlərdəki Azərbaycan mədəniyyətinin mənbəyindən danışılanda yadda saxlanmalıdır ki, Azərbaycan ədəbiyyatı isə əhalinin türkləşməsindən əvvəl ortaya çıxmışdır.

Müstəqil olduqdan sonra Azərbaycan mədəniyyətinin İran mədəniyyəti və Ərəb mədəniyyəti ilə güclü əlaqələri saxlanmışdır.

Azərbaycandan YUNESCO-nun Ümumdünya irsi obyektlərinin siyahısına İçərişəhər və Qobustan petroqlifləri, qeyri-maddi mədəni irs siyahısına isə muğam, Azərbaycan aşıq sənəti, Novruz, Azərbaycan xalça toxuculuğu, Azərbaycan tarı, Qarabağ atı ilə oynanılan çovqan oyunu, kəlağayı, Lahıc misgərlik sənəti, lavaş, dolma, kamança, "Dünyanın yaddaşı" siyahısına "təbabət və əczaçılıq işi üzrə orta əsr əlyazmaları" daxil edilib.

Orta əsrlərdə Azərbaycan deyiləndə Atropatena çarlığının yerləşdiyi, Araz çayından cənuba doğru Urmiya gölü ətrafındakı ərazi nəzərdə tutulurdu.Məsələn, şair Mirzə Ələkbər Sabir uşaq yaşında yazdığı ilk şeirində öz milliyyətini "türək" Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərin və mədəniyyət xadimlərinin azərbaycanlılara, azərbaycan xalqına müraciət formaları da fərqlidir.