Dating alpabetong


22-Aug-2019 19:10

dating alpabetong-20

who is condoleezza rice dating

Cruz ng mga Kastilang opisyal na pinapakain nila sa kanilang tahanan.Nang sumiklab ang pag-aalsa sa Cavite, pinagbintangang kasabwat kaya pinatay ng mga Kastila ang mga paring sina Gomez, Burgos at Zamora. Ang walong sinag naman kumakatawan sa mga walong lalawigan na unang naghimagsik upang ipagtanggol ang kalayaan ng bayan – Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas, at Cavite. Ang araw sa gitna ng tatsulok ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan.Ang kanyang ina, na may tindahan sa isang bahagi ng ibaba ng kanilang bahay ay matalino at edukada na mahilig sa literature at matematika.

dating alpabetong-2

17 26 year old dating

dating alpabetong-61

maryann fontaine dating

Ang ikalawang bituin ay para sa Mindanao na ang pangalan ay mula sa “danaw” o lawa.

At ang puti ay para sa kalinisan ng puri at dangal ng mga Pilipino.